ENGINEERING

Spoločnosť RE-VI Engineering s.r.o. sme založili s cieľom ponúknuť naše know-how pri navrhovaní priemyseľných a energetických ceľkov predovšetkým na zahraničných trhoch.

POZRITE SI NAŠU PRÁCU
REal VIsion Engineering: inžiniering a systémová integrácia projektov v stavebníctve a energetike s podporou exportného financovania

RE-VI je engineeringová spoločnosť, ktorá prostredníctvom vlastného tímu projektantov, technológov a inžinierov a za spolupráce so špecializovanými výrobnými a subdodávateľskými spoločnosťami realizuje energetické, technologické a stavebné projekty komplexných dodávok v energetike, teple а osvetlení, ako aj priemyselných objektov na kľúč. Zameriavame sa na ekonomicky efektívne a úsporné riešenia energetiky a tepla v priemysle s možnosťami dodávky energetických zdrojov. Pre svojich klientov zabezpečujeme aj úverové financovanie projektov prostredníctvom exportného financovania, na čom úzko spolupracujeme s EXIMBANKOU SR.

ENERGETIKA & STAVEBNÉ PROJEKTY

komplexné dodávky na kľúč

Pre našich klientov navrhujeme realizáciu výrobných závodov a priemyseľných parkov. Zabezpečujeme spracovanie business plánu, návrh technológií výrobného závodu, návrh objektov a infraštruktúry a spôsob financovania.

NAŠI

PARTNERI

Pri našej práci sa opierame o našich partnerov. Každý z nich je dlhodobo overenou spoločnosťou, ktorá je lídrom vo svojom obore na trhu. Spolupráca s nimi nám umožňuje ponúkať našim klientom oprimálne riešenia.

ZOBRAZIŤ ĎALŠÍCH PARTNEROV
VST Nitra s.r.o.
HORNEX, a.s.
Deltech a.s.
OMS spol.s.r.o.