Profil

Dipl. Ing. Dušan Perger

Dipl. Ing. Dušan Perger

Technický riaditeľ

  • Jeho najväčšou pridanou hodnotou pre spoločnosť sú znalosti a skúsenosti s trhmi strednej a východnej Európy, predovšetkým dlhoročného pôsobenia v Ruskej Federácií.
  • Po škole svoju kariéru začal v tom čase v najväčšej obuvníckej firme na Slovensku JAS Bardejov, kde sa postupom času vypracoval na obchodného riaditeľa pre ruský trh. Jeho hlavnou náplňou práce bola identifikácia podnikateľských a obchodných činností, tvorba stratégie podniku ako aj jednanie s kľúčovými obchodnými partnermi a klientmi.
  • Ďalším významných krokom v jeho kariére bolo zastupovanie a vytváranie obchodných aktivít tejto spoločnosti v Ruskej Federácií, v Moskve. V Ruskej Federácií pôsobil 10 rokov, kde zastával dôležité funkcie ako na úrovni štátnych orgánov tak neskôr štruktúrach významných spoločností ako napr. MATADOR, a.s. na úrovni sekčného riaditeľa v Ruskej Federácií a Kazachstane a firmy SLOVSINTRADE na úrovni Generálneho riaditeľa spoločnosti v Rusku.
  • Na Slovensku svoje aktivity orientoval na kontroling a projektový manažment pri realizácii rôznych projektov v oblastiach ochrany životného prostredia tak aj v oblasti stavebnej činnosti ako aj v oblasti obchodu a zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.

O spoločnosti

RE-VI je engineeringová spoločnosť, ktorá prostredníctvom vlastného tímu projektantov, technológov a inžinierov a za spolupráce so špecializovanými výrobnými a subdodávateľskými spoločnosťami realizuje energetické, technologické a stavebné projekty komplexných dodávok v energetike, teple а osvetlení, ako aj priemyselných objektov na kľúč.

Zameriavame sa na ekonomicky efektívne a úsporné riešenia energetiky a tepla v priemysle s možnosťami dodávky energetických zdrojov. Pre svojich klientov zabezpečujeme aj úverové financovanie projektov prostredníctvom exportného financovania, na čom úzko spolupracujeme s EXIMBANKOU SR.

Vedenie spoločnosti

 
 

Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing.arch. Martin Stoličný

Úsek technický

Technický riaditeľ : Ing. Dušan Perger
PM Energetika: Ing. Boris Nemirovskiy
PM Osvetlenie: Peter Širanec
PM Stavebníctvo: Ing. arch. Martin Farkašovský

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s orientáciou na zahraničné trhy.