Profil

Dipl.Ing. Arch. Martin Stoličný

Dipl.Ing. Arch. Martin Stoličný

Konateľ a CEO SK

  • Má vyše 20 ročné podnikateľské a manažérske skúsenosti ako majiteľ projekčnej kancelárie v riadení malých a stredných podnikov
  • Kľúčové know-how má v developmente infraštruktúry priemyselných podnikov, projektovom manažmente priemyselných stavieb, tvorbe projektových štúdií, projektovaní priemyselných objektov
  • Spolupracoval s najväčšími stavebnými spoločnosťami na slovenskom a trhoch strednej a východnej Európy včítane Ruskej Federácie : Strabag Holding a.g., Alpine a.g., Zublin a.g., a ďalšie
  • Riadil projekty pre významné zahraničné firmy ako: Coca Cola, Volkswagen, Faurecia, Jungheinrich, IAC Slovakia, NMB Minebea, Ryoka Global, a ďalšie
  • Viedol projektový manažment pre významné investičné a rekonštrukčné akcie, ako napr.
  • Rakúske veľvyslanectvo v SR aj ČR, koordinácia projektu PHARE, atď.
  • Riešil projekty logistických centier ako Cargo Partner a.g., Schenker a.g., Transport Padrosa, spolu vyše 30 akcií

O spoločnosti

RE-VI je engineeringová spoločnosť, ktorá prostredníctvom vlastného tímu projektantov, technológov a inžinierov a za spolupráce so špecializovanými výrobnými a subdodávateľskými spoločnosťami realizuje energetické, technologické a stavebné projekty komplexných dodávok v energetike, teple а osvetlení, ako aj priemyselných objektov na kľúč.

Zameriavame sa na ekonomicky efektívne a úsporné riešenia energetiky a tepla v priemysle s možnosťami dodávky energetických zdrojov. Pre svojich klientov zabezpečujeme aj úverové financovanie projektov prostredníctvom exportného financovania, na čom úzko spolupracujeme s EXIMBANKOU SR.

Vedenie spoločnosti

 
 

Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing.arch. Martin Stoličný

Úsek technický

Technický riaditeľ : Ing. Dušan Perger
PM Energetika: Ing. Boris Nemirovskiy
PM Osvetlenie: Peter Širanec
PM Stavebníctvo: Ing. arch. Martin Farkašovský

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s orientáciou na zahraničné trhy.