Novinky

Gubernátor Vasilij

Podpis memoranda o spolupráci s firmou RE-VI ENGINEERING s.r.o. (Slovenská republika)

Realizácia štyroch investičných dohôd podpísaných gubernátorom Rostovskej oblasti Vasilijom Golubjevom na XVIII. Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre umožní získať pre donsku ekonomiku investície v objeme cca 2,5 mld. Rubľov.

Dva zo štyroch zahajovaných projektov smerujú do modernizácie komunálnych bytových služieb.

Gubernátor Vasilij Golubjev a generálny riaditeľ firmy RE-VI ENGINEERING s.r.o. (Slovenská republika) Martin Stoličný podpísali memorandum , na základe ktorého bude slovenská firma s podporou donskej vlády modernizovať systém zásobovania mesta Azov tepeľnou energiou. Plánovaný objem investícií predstavuje 800 mln. Rubľov.

Gubernátor Vasilij
Gubernátor Vasilij
Gubernátor Vasilij

Zoznam noviniek