Energetika

Elektrická energia

Zdroje

Pre svojich ruských klientov dodávame kogeneračné jednotky na báze spaľovania plynu alebo nafty ako zdroje elektrickej energie a tepla.

Ako základné pohonné zdroje využívame motory GE Jenbacher všetkých modelov a výkonových radov, tj. jednotkový výkon do 4,4 MW a celkový výkon približne do 25 MW. Pre pohon na báze nafty používame motory MTU, IVECO, VOLVO, MAN a iné.

Kogeneračné jednotky dodávame v kontajneroch so všetkými technológiami tak, že jednotka sa na mieste určenia položí na pripravenú základovú dosku a pripojí sa na zdroj a výstup.

Zároveň Vám zabezpečíme exportné financovanie Vašich projektov.

Transformátory

Spolupracujeme s významným európskym výrobcom transformátorov BEZ Transformátory. S našimi ruskými partnerskými spoločnosťami sme Vám pripravení dodať nie len samostatné transformátory, ale aj komplexné riešenie vo forme transformátorovej stanice a v prípade Vašej požiadavky pripraviť možnosť jej financovania prostredníctvom exportného financovania.

Úspory elektrickej energie

Zaoberáme sa dodávkami technológií pre kompenzáciu jalovej elektrickej energie, ako aj inými opatreniami pre riadenie odberu elektrickej energie cez efektívny energetický controlling, vypracovanie odberových diagramov – návrhy pre predikciu množstva predpokladanej spotreby elektrickej energie, návrhy pre určenie optimálnej hodnoty rezervovanej kapacity – RK (kW) z pohľadu minimalizácie nákladov.

Teplo

Energetická úspornosť

Na základe našich doterajších skúseností Vám vieme poskytnúť komplexné služby pre znížení energetickej náročnosti Vašej firmy a tým zníženie Vašich nákladov. Úspory sme schopní dosiahnuť na strane zníženia spotreby využitím moderných technológii rekuperácie zbytkového tepla a ekonomizérov, ako aj na strane výroby tepla.

Moderné technológie aplikujeme takým spôsobom, že neovplyvnia základné technologické a výrobné procesy vo Vašej primárnej výrobe a tým nemajú žiaden negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu Vašej produkcie.

Zdroje – kotolne

Pre svojich ruských klientov dodávme modulárne plynové kotolne umiestnené v kontajneroch. Ako zdroj tepla sa používajú moderné plynové kotle významných výrobcov, napr. Viesmann, Buderus a iné. Môžeme Vám dodať kotolne až do celkového výkonu cca 25 MW. V prípade Vášho záujmu Vám môžeme pomôcť pri získaní výhodného exportného úveru.

Tepelné čerpadla

Naša spoločnosť má dostatočné know-how s aplikáciou alternatívnych zdrojov tepla a chladu ako sú tepelné čerpadlá voda-vzduch alebo voda-voda. Aplikáciou týchto technológií vieme klientom výraznou mierou šetriť prevádzkové náklady na vykurovanie a chladenie ich objektov. Riešenia ponúkame na kľúč od projektu až po realizáciu.

Osvetlenie

Svetlo – Projekty mestského a priemyselného osvetlenia

V spolupráci s našimi ruskými partnermi Vám vypracujeme projekty úspory elektrickej energie pri osvetlení verejných priestorov a priemyselných objektov, použitím najmodernejších technológií na báze LED, od popredného svetového výrobcu OMS Lighting.

Ponúkame možnosť dodávky technológií a projektu technického riešenia. Vo vybraných prípadoch sme pripravení s Vami spolupracovať na báze energoservisnej zmluvy alebo koncesnej zmluvy.