Profil

O spoločnosti

RE-VI je engineeringová spoločnosť, ktorá prostredníctvom vlastného tímu projektantov, technológov a inžinierov a za spolupráce so špecializovanými výrobnými a subdodávateľskými spoločnosťami realizuje energetické, technologické a stavebné projekty komplexných dodávok v energetike, teple а osvetlení, ako aj priemyselných objektov na kľúč.

Zameriavame sa na ekonomicky efektívne a úsporné riešenia energetiky a tepla v priemysle s možnosťami dodávky energetických zdrojov. Pre svojich klientov zabezpečujeme aj úverové financovanie projektov prostredníctvom exportného financovania, na čom úzko spolupracujeme s EXIMBANKOU SR.

Vedenie spoločnosti

 
 

Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing.arch. Martin Stoličný

Úsek technický

Technický riaditeľ : Ing. Dušan Perger
PM Energetika: Ing. Boris Nemirovskiy
PM Osvetlenie: Peter Širanec
PM Stavebníctvo: Ing. arch. Martin Farkašovský

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s orientáciou na zahraničné trhy.