Referencie

Referencie logistické parky

Referencie priemyselné parky

Referencie vedecko – vývojové a obchodné parky

Naša spoločnosť je súčasťou celosvetovej siete GREEN BUILDING COUNCIL a snaží sa implementovať v rámci svojich činností tie najnovšie technológie a poznatky vďaka pravidelným školeniam našich pracovníkov.