Stavebníctvo

Projektovanie

Naša spoločnosť bola založená s cieľom poskytovať komplexné činnosti v stavebníctve pri realizácii technologických projektov na kľúč. Poskytujeme hlavne projektové, inžinierske služby a management zložitých technologických stavieb svojim klientom na území Ukrajiny, najmä pre automobilový, strojársky, elektrotechnický, potravinársky priemysel a zdravotníctvo.

Opierame sa hlavne o skúsenosti a potenciál svojich materských spoločností, predovšetkým spoločnosti REDE-IMMO a REDE-PROJECT, ktoré majú rozsiahle skúsenosti pri projektovaní a developmente logistických, priemyselných, vedecko – vývojových a obchodných parkov. Pre svojich klientov v zahraničí sme schopní zabezpečiť exportné financovanie projektov.

Dialízne centrum na kľúč

Spoločnosť RE-VI Engineering v rámci poskytovania celkových služieb ponúka dodávku objektu s technológiou dialízy na kľúč. Jedná sa o ucelenú komplexnú dodávku objektu s príslušným vybavením, ktorý sme schopný dodať na kľúč do ktorého koľvek teritória na svete. Dialízne centrum vieme dodať v dvoch základných veľkostných modifikáciach ( 20 miest a 40 miest) a v dvoch modifikáciach vzhľadom na klimatické pomery, kde bude cetrum postavené. ( alternatíva pre tropické a subtropické pásmo a alternatíva pre mierne a chladné pásmo). Zabezpečujeme dopravu objektu v námorných kontajneroch, jeho rýchlu montáž na mieste a spustenie do prevádzky. V rámci služieb ponúkame aj zabezpečenie školenia pracovníkov a dodávky spotrebného materiálu. 

VST - System

Naša spoločnosť je exkluzívnym partnerom technológie VST pre Ukrajinský trh. VST je moderný stavebný systém, ktorý umožňuje vo veľmi krátkom čase výstavbu prevažne bytových domov, hotelov, ubytovní, nemocníc, internátov, rodinných domov a podobne. Systém má množstvo výhod a považujeme ho za konštrukčný systém budúcnosti.

Facility Management

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame rôzne možnosti komplexnej správy Vášho priemyselného parku alebo objektu, zahŕňajúcu outsourcing všetkých technických a administratívnych povinností spojených s prevádzkou, vrátane dodávky energii a správy Vašich energetických zariadení.

Naši partneri majú bohaté skúsenosti v poskytovaní predmetných služieb svojim zákazníkom a takú istú kvalitu ponúkame aj my našim ruským klientom.